českyenglishdeutsch
Jídelna

Jídelna KDM

V příjemných prostorách Kavárny u sv. Ludmily poskytujeme stravování za velmi dostupné ceny.

 

Nabízíme:

 • snídaně: 6:30 - 7:45
 • obědy:  11:15 - 14:15
 • večeře: 18:00 - 19:00

Stravovací systém

 • Čipy: strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100,- Kč. Tento čip nesmí být násilně mechanicky poškozen (při náhodném praní v pračce k poškození nedojde). Při ukončení studia (pobytu) a odevzdání nepoškozeného čipu bude záloha vyplacena zpět.
 • Objednávání jídel: jídla je možné odhlašovat, příp. objednávky měnit dle vlastní volby až na 14 dní předem na základě předem zveřejněného jídelního lístku. K administraci objednávek jídel je určen nástěnný objednávkový terminál, který je umístěn v blízkosti pokladny v jídelně KDM.

Přihlášení ke stravování v jídelně KDM

 

Při přihlášení je nutné složit v hotovosti zálohu 100 Kč a vyzvednout čip, příp. uhradit zálohu na stravování v měsíci září (zálohu na stravování lze uhradit také bankovním převodem, bližší informace viz níže).

 

Při přihlášení je každému strávníkovi přiděleno evidenční číslo (není totožné s číslem uvedeným na čipu), které je nutné uvádět u každé platby jako variabilní symbol (v poznámce k platbě je dobré uvádět příjmení a jméno strávníka, v případě studentů AG také označení třídy).
Po zapsání zálohy na strávníkův účet je mu automaticky na všechny následující dny objednáno jídlo č. 1 (až do vyčerpání uhrazené zálohy). Tuto objednávku může strávník změnit (popř. stravování na tyto dny zrušit) pomocí objednávkového terminálu.

 

Přihlašovat ke stravování na školní rok lze v jídelně KDM v období září-červen. Zálohu na stravování je nutné uhradit včas, aby se mohl(a) student(ka) stravovat již 1. září. Bez uhrazené zálohy nelze objednávat jídla!

 

Způsob platby

 

Každý strávník má ve stravovacím systému zřízen účet, na který si průběžně vkládá kredit (zálohu), z něhož se mu odečítají jednotlivé platby za odebrané jídlo. Výši kreditu na svém účtu může strávník zjistit na objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu.

 

Nejjednodušší (upřednostňovaný) způsob platby:

 • převod na bankovní účet buď platebním příkazem, nebo složenkou:
  • číslo účtu: 35-6737540287/0100,
  • variabilní symbol: číslo, které je přiděleno při vyzvednutí čipu.
 • případně v hotovosti přes pokladnu.

Odhlášky stravování

 • pomocí čipu vždy předchozí den do 14:15
 • www.kdm.cz/objednavky-jidel.php  - internetové objednávání vždy předchozí den do 14:15

 • telefonicky: 224 900 681 (v případě nemoci, do 8:00)
 • e-mail: jidelna@kdm.cz   (v případě nemoci, do 8:00)

 

(v případě nemoci je možné 1. den vyzvednout oběd do nosiče)


Jídelna KDM

(+420) 224 900 686
(+420) 224 900 685

Adresa

Francouzská 1/585
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Copyright © 2009 KDM. Created by Tvorbawww