Informace o povinném testování

Informace o povinném testování

                                                                                                                      V Praze, 15. 4. 2021

Vážení rodiče, milá děvčata,

 

Rádi bychom vám tímto způsobem poskytli potřebné informace k nařízenému testování v souvislosti s návratem dětí do škol. Podle Mimořádného opatření MZ z 6. dubna 2021, čj. Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN budeme muset také v našem domově mládeže testovat ubytovaná děvčata.

Děvčata se budou testovat okamžitě po příjezdu do KDM pod dohledem sloužící vychovatelky. Vzhledem k riziku spojenému s testováním (zdůvodnění viz níže), jsme upravili dobu příjezdu na 16:00 – 20:00 (popř. do 22:00, prokáže-li se výsledkem testu provedeným na odběrovém místě).

Neděle je standartní příjezdový den, kdy bude posílena odpolední služba, aby testování mohlo probíhat co nejplynuleji.

Pokud by Vaše dcera na KDM přijížděla až v pondělí ráno/dopoledne chceme Vás poprosit, aby také měla s sebou již potvrzení o negativním testování (lze ho bez objednání získat např. https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/ ), neboť během pondělního dopoledne bude mít službu sluchově handicapovaná vychovatelka a bylo by pro ni obtížné komunikovat v respirátorech a vysvětlovat postup a náležitosti testování.

K testování budeme používat k tomu účelu schválené a centrálně distribuované testy LEPU RAPID.

O výsledku provedeného testu vystaví dohlížející vychovatelka potvrzení. Je-li výsledek testu:

a) negativní: prokáže se jím dívka ráno ve škole, výsledek nahrazuje testování prováděné školou v následujících 48 hodinách, 

b) pozitivní: opustí zletilá dívka bez zbytečného odkladu KDM, není-li to možné, je umístěna do izolace do doby, než bude schopna KDM opustit. Nezletilá dívka může KDM opustit sama pouze s vědomím zákonného zástupce a službu konající vychovatelky.

  • Dívka či její zákonný zástupce je následně povinen informovat telefonicky o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotnických služeb a ten je povinen rozhodnout o konfirmačním RT-PCR a vystaví elektronickou žádanku,
  • Do KDM se může dívka vrátit buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických služeb).

Testovat se nemusí děvčata, pokud se prokáží:

  • negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Potvrzením, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
  • Potvrzením, že jsou již očkované proti onemocnění covid-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů a neprojevují příznaky nemoci.

S postupem testování se můžete seznámit pomocí přiloženého letáku: https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf či video manuálu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Níže naleznete informace o ochraně osobních údajů souvisejících s testováním. Dokument podepsaný zákonným zástupcem nezletilé dívky či zletilou dívkou je třeba odevzdat při nástupu do DM.

 Informace o zpracování osobních údajů

 

Závěrem bychom rádi upozornili, že do budovy KDM nemůže být vpuštěna dívka, která vykazuje příznaky onemocnění Covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže, rýmu/ucpaný nos). Pokud má Vaše dcera přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je třeba prokázat tuto skutečnost potvrzením od praktického lékaře.

Předem děkujeme za pochopení a respektování stanovených pravidel. Věříme, že se nám podaří společně vše zdárně zvládnout a vrátit se alespoň částečně k normálnímu provozu.

Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

 

S přáním všeho dobrého,

 

za vedení a kolektiv vychovatelek KDM

Ing. Miroslava Lungová, Ph.D., zástupkyně ředitelky

S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy KDM

Markéta Tětková, provozní vychovatelka