Změny ceny školního ubytování na měsíc prosinec 2020

Změny ceny školního ubytování na měsíc prosinec 2020

Vzhledem k situaci, kdy ubytované žákyně nemohou plně využívat služeb domova mládeže, bude cena ubytování na měsíc prosinec stanovena ve výši 500,- Kč.

Školné bude použito na krytí provozních nákladů domova mládeže, které nejsou kryty dotací MŠMT. 

V případě, že bude vládou ČR rozhodnuto o znovuotevření škol, bude k měsíčnímu paušálu účtován doplatek ve výši 50,- Kč/den. Doplatek bude účtován ode dne nástupu dívky do KDM za každý den jejího pobytu.