Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Milí rodiče a příznivci výchovné činnosti na KDM,

tříkrálová sbírka byla již ukončena. Všem dárcům moc děkujeme a o využití sbírky pro KDM i CMŠ Vás budeme informovat.

Za Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy.