Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Milí rodiče a příznivci výchovné činnosti na KDM,

jako každý rok se účastníme Tříkrálové sbírky. Výtěžek půjde na podporu
sociálně slabších dívek a aktivní využití volného času všech dívek a podporu
jejich výuky.

Letos koledujeme společně s Církevní mateřskou školku Zahrádka sv.
Františka: http://www.mszahradkasf.cz//
, kterou
tak podpoříme 1/3 výdělku v sociálně slabší oblasti. Vybrané peníze budou
použity na podpůrná opatření pro děti, které to potřebují, a pro aktivní
kulturní a společenské využití a přípravu do základní školy a dále na
podporu k environmentální výchově.

Pokud byste se chtěli letos zapojit do Tříkrálové sbírky tímto konkrétním
způsobem, můžete ji kvůli současné covid situaci podpořit online darem na  
www.trikralovasbirka.cz.  Na webu
Tříkrálové sbírky najdete online kasičku, do které je možné vhodit váš
příspěvek. Abyste přispěli na náš záměr, uveďte prosím „PRAHA ACH" – nebo
uveďte  PSČ 120 00. Příspěvky se férově rozpočítají na zúčastněné
organizace.

 
Všem dárcům dopředu děkujeme, o využití sbírky pro KDM i CMŠ Vás budeme
informovat.
.

Za Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy.