českyenglishdeutsch
Jídelna

Jídelna KDM

 

V příjemných prostorách Kavárny u sv. Ludmily poskytujeme stravování za velmi dostupné ceny. Stravování poskytujeme jak studentům (pro přihlášené studenty za dotované ceny), tak veřejnosti.

 

Nabízíme:

 • snídaně: 6:30 - 7:45
 • obědy:  11:15 - 14:15
 • večeře: 18:00 - 19:00

Veřejnost objednává a hradí stravu na místě (celé menu za 90 Kč), studenti využívají stravovací systém.

Stáhněte si náš aktuální jídelní lístek

 

 


 

 

Informace ke stravování studentů

Stravovací systém pro studenty

 • Čipy: strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100,- Kč. Tento čip nesmí být násilně mechanicky poškozen (při náhodném praní v pračce k poškození nedojde). Při ukončení studia (pobytu) a odevzdání nepoškozeného čipu bude záloha vyplacena zpět.
 • Objednávání jídel: jídla je možné odhlašovat, příp. objednávky měnit dle vlastní volby až na 14 dní předem na základě předem zveřejněného jídelního lístku. K administraci objednávek jídel je určen nástěnný objednávkový terminál, který je umístěn v blízkosti pokladny v jídelně KDM.

Registrace studentů ke stravování v jídelně KDM

Při přihlášení je nutné složit v hotovosti zálohu 100 Kč a vyzvednout čip, příp. uhradit zálohu na stravování v měsíci září (zálohu na stravování lze uhradit také bankovním převodem, bližší informace viz níže).

 

Při registraci do stravovacího systému je každému strávníkovi přiděleno evidenční číslo (není totožné s číslem uvedeným na čipu), které je nutné uvádět u každé platby jako variabilní symbol (v poznámce k platbě je dobré uvádět příjmení a jméno strávníka, v případě studentů AG také označení třídy).
Po zapsání zálohy na strávníkův účet je mu automaticky na všechny následující dny objednáno jídlo č. 1 (až do vyčerpání uhrazené zálohy). Tuto objednávku může strávník změnit (popř. stravování na tyto dny zrušit) pomocí objednávkového terminálu.

 

Přihlašovat ke stravování na školní rok lze v jídelně KDM v období září-říjen. V dalších měsících jen ve zvláštních případech. Studenti AG byli pro školní rok 2019/2020 přihlášeni hromadnou přihláškou dodanou ředitelstvím AG. Pro odběr stravy je však i zde nutné provést registraci do stravovacího systému a vyzvednout si čip, pokud tak nebylo učiněno v předchozích letech studia.

Zálohu na stravování je nutné uhradit včas, aby se mohl(a) student(ka) stravovat již 1. září. Bez uhrazené zálohy nelze objednávat jídla!

  

Způsob platby u studentů

Každý strávník má ve stravovacím systému zřízen účet, na který si průběžně vkládá kredit (zálohu), z něhož se mu odečítají jednotlivé platby za odebrané jídlo. Výši kreditu na svém účtu může strávník zjistit na objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu.

 

Nejjednodušší (upřednostňovaný) způsob platby:

 • převod na bankovní účet buď platebním příkazem, nebo složenkou:
  • číslo účtu: 35-6737540287/0100,
  • variabilní symbol: číslo, které je přiděleno při vyzvednutí čipu.
 • případně v hotovosti přes pokladnu.

Odhlášky stravování

 • pomocí čipu vždy předchozí den do 14:15
 • www.kdm.cz/objednavky-jidel.php  - internetové objednávání vždy předchozí den do 14:15

 • telefonicky: 224 900 681 (v případě nemoci, do 8:00)
 • e-mail: jidelna@kdm.cz   (v případě nemoci, do 8:00)

 

(v případě nemoci je možné 1. den vyzvednout oběd do nosiče)


Jídelna KDM

(+420) 224 900 686
(+420) 224 900 685

Adresa

Francouzská 1/585
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Copyright © 2009 KDM. Created by Tvorbawww