Jak se u nás ubytovat


Dívky jsou přijímány do KDM na základě žádosti o přijetí, kterou podávají za nezletilé dívky rodiče, resp. zákonní zástupci.

Zletilé dívky si mohou podat žádost samy. Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři, který lze získat v hlavní kanceláři, nebo ke stažení zde. Vyplněnou žádost prosím zasílejte poštou, nebo elektronicky na studentky@kdm.cz. Po obdržení žádosti Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

 

Přijetí dívky do KDM je potvrzeno zasláním Přihlášky k ubytování ze strany KDM, vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením zálohy na ubytování ze strany dívky (zákonných zástupců u nezletilých dívek) do stanoveného termínu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení přihlášky.

Odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením zálohy na měsíc září vzniká mezi KDM a ubytovanou dívkou závazná smlouva o ubytování na jeden školní rok.

  Informace pro školní rok 2023/24 

 Nástup na začátku školního roku