Kdo jsme


Jsme křesťanský domov mládeže (dále jen KDM) u svaté Ludmily, který byl založen 31. srpna 1992. Zřizovatelem je

Kongregace Školských sester sv. Františka.

 Jde o domov mládeže penzionového typu ubytování s akreditací MŠMT ČR.

Tento specifický model ubytování lépe odráží potřeby středoškolské mládeže v podmínkách velkoměsta. Současně koresponduje s koncepcí rozvoje obdobných zařízení v zahraničí a lze jej definovat jako otevřený, humanizující, demokratický, realizující výchovnou praxi v duchu křesťanské pedagogiky.

Studentky vedeme k posílení odpovědnosti jak za vlastní školní prosperitu, tak za dodržování základních požadavků provozu ubytovacího zařízení. Snažíme se minimalizovat osobní napětí, bránící v řadě případů soustředění se na studium (duchovní vedení, kariérní asistent, školní asistent pedagoga).