Kdo jsme


Jsme křesťanský domov mládeže (dále jen KDM) u svaté Ludmily, který byl založen 31. srpna 1992. Zřizovatelem je

Kongregace Školských sester sv. Františka.

 Jde o domov mládeže penzionového typu ubytování s akreditací MŠMT ČR.

Tento specifický model ubytování lépe odráží potřeby středoškolské mládeže v podmínkách velkoměsta. Současně koresponduje s koncepcí rozvoje obdobných zařízení v zahraničí a lze jej definovat jako otevřený, humanizující, demokratický, realizující výchovnou praxi v duchu křesťanské pedagogiky.

Studentky vedeme k posílení odpovědnosti jak za vlastní školní prosperitu, tak za dodržování základních požadavků provozu ubytovacího zařízení. Snažíme se minimalizovat osobní napětí, bránící v řadě případů soustředění se na studium (duchovní vedení, kariérní asistent, školní asistent pedagoga).

Koncepce výchovy


Vážení zájemci o ubytování, vážení rodiče, milé dívky a milí chlapci,

rádi bychom Vám představili pojetí výchovy v našem domově mládeže. Výchova se u nás opírá o křesťanské postoje a katolické hodnoty s důrazem na zodpovědnost, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Jelikož je pro nás důležitý individuální rozvoj potenciálu každé dívky a každého chlapce, poskytujeme oproti jiným internátům nadstandardní individuální péči o každého svěřence. Pro zdárný průběh výchovného procesu je tedy klíčová vzájemná důvěra a podpora všech zúčastněných stran. Nezbytnou podmínkou pro přijetí nových žadatelů do Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily je tedy souhlas s individuálním zaměření výchovy, se sledováním studijních výsledků a školní absence našich ubytovaných a také vzájemná transparentnost o všech skutečnostech ovlivňujících výchovu včetně informací o zdravotním stavu (včetně psychických potíží).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.