Poslání Křesťanského domova mládeže

a školní jídelny u sv. Ludmily


Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily je církevní školské zařízení, které poskytuje ubytovací a stravovací služby žákyním a studentkám středních škol.

 

Posláním domova mládeže


je vytvářet přátelské společenství, kde každý má své místo. Společenství založené na křesťanských principech, tj. na respektu osobnosti každé dívky, vzájemné solidární pomoci a velké míry odpovědnosti v duchu subsidiarity, vede ubytované dívky k získávání nových sociálních zkušeností, k osobnostnímu růstu a k převzetí odpovědnosti za svůj život. Posláním domova je také integrace určitého počtu dívek ze sociálně slabých poměrů a nebo s postižením a podpora jejich osobnostního rozvoje.

 

Posláním školní jídelny


je poskytovat stravovací služby v milém, kultivovaném prostředí, které vychovává žáky/kyně a studenty/tky k vzájemné ohleduplnosti, laskavosti a pomoci.

 

Posláním střediska dalších služeb


je nabídka ubytování a hostinských služeb pro domácí a zahraniční klientelu a podpora křesťanských akcí. Výnosy z této činnosti jsou určeny na podporu školské činnosti KDM.

 

 

 

                                                                                              S.M. Dolores Zuzana Richtrová