Nadační fond


Příspěvkem na náš nadační fond podpoříte osobnostní rozvoj a křesťanskou výchovu ubytovaných dívek. Podpoříte také připravovanou generální rekonstrukci domova mládeže.
Každý dar je použit pro potřeby našeho domova mládeže.Děkujeme a přejeme Boží požehnání Vám i Vašim rodinám.

Č. účtu: 3831188001/5500

Na transparentní účet lze nahlédnout

ZDE


MS Bistro