Šablony


Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily realizuje v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a směřování.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školského zařízení, další vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností.

Díky šablonám mohou dívky v našem domově bezplatně využít služeb kariérového poradce a školního asistenta.