Stravování


Studentky mohou využít celodenního dotovaného stravování. Stravování není povinné. Dotované stravování lze využít pouze v jednom školním zařízení.
Na začátku školního roku mají všechny studentky automaticky přihlášené snídaně a večeře. Pokud se v KDM

nebudou stravovat, musí si jídlo odhlásit.
V online systému objednávání jídel je možné objednávat a odhlašovat jídla z každého počítače připojeného k internetu dle podmínek stanovených KDM. 

 Stravovací systém pro studenty

  Přihlášení do systému objednávání jídel

  Pokyny k obsluze online systému objednávání jídel

 

Odhlašování stravy je možné


pomocí čipu vždy předchozí den do 14:15. Internetové objednávání vždy předchozí den do 14:15.telefonicky: +420 224 900 681 (v případě nemoci, do 8:00) e-mail: jidelna@kdm.cz (v případě nemoci, do 8:00)

 

Časy výdejů jídel


snídaně: 6:30 - 7:45

oběd: 11:15 - 14:15

večeře: 18:00 - 19:00

Ceník stravování


Ceny jídel jsou odlišeny podle kategorií strávníků (studentům je cena určena podle věku dosaženého v aktuálním školním roce).

 

Kategorie

Cena snídaně

Cena oběda

Cena večeře

 15 a více let

31 + 2 = 33,-

 40+ 9 = 49,-

 50 + 2 = 52,-

 11 - 14 let

29 + 2 = 31,-

 38 + 9 = 47,-

 38 + 2 = 40,-

 7 - 10 let

27 + 2 = 29,-

 36 + 9 = 45,-

 36 + 2 = 38,-

Cena zahrnuje cenu za potraviny a školné na každé jídlo, jak je uvedeno v tabulce. Školné bude použito na krytí provozních nákladů školní jídelny, které nejsou kryty dotací MŠMT. Cena snídaně zahrnuje cenu za potraviny na snídani a přesnídávku. Cena za večeři zahrnuje cenu za potraviny na svačinu, večeři a druhou večeři. Stravné se hradí dohromady s poplatkem za ubytování. Převodem na bankovní účet nebo složenkou.

Číslo účtu: 35 – 6737540287/0100 Variabilní symbol: číslo, které je přiděleno při vyzvednutí čipu. Případně v hotovosti na pokladně jídelny.