Ceny stravování


Školní rok 2020/2021

 Ceny jídel jsou odlišeny podle kategorie strávníků (studentům je cena určena podle věku dosaženého v aktuálním školním roce).

Cena zahrnuje cenu za potraviny a školné na každé jídlo, jak je uvedeno v tabulce,

školné bude použito na krytí provozních nákladů školní jídelny, které nejsou kryty dotací MŠMT.


Ceny školního stravování pro žáky AG a církevních škol

Od září 2020

KATEGORIECena oběda
7-10 let 32+9= 41 Kč
11-14 let 34+9= 43 Kč
15 a více let 36+9= 45 Kč

Ceny školního stravování pro žáky ostatních škol

Od září 2020

KATEGORIECena oběda
7-10 let 32+13= 45 Kč
11-14 let 34+13= 47 Kč
15 a více let 36+13= 49 Kč