Registrace studentů ke stravování v jídelně KDM


Při přihlášení je nutné složit v hotovosti zálohu 100 Kč a vyzvednout čip, příp. uhradit zálohu na stravování v měsíci září (zálohu na stravování lze uhradit také bankovním převodem, bližší informace viz níže).

 

Při registraci do stravovacího systému je každému strávníkovi přiděleno evidenční číslo (není totožné s číslem uvedeným na čipu), které je nutné uvádět u každé platby jako variabilní symbol (v poznámce k platbě je dobré uvádět příjmení a jméno strávníka, v případě studentů AG také označení třídy).


Po zapsání zálohy na strávníkův účet je mu automaticky na všechny následující dny objednáno jídlo č. 1 (až do vyčerpání uhrazené zálohy). Tuto objednávku může strávník změnit (popř. stravování na tyto dny zrušit) pomocí objednávkového terminálu.

 

Přihlašovat ke stravování na školní rok lze v jídelně KDM v období září-říjen. V dalších měsících jen ve zvláštních případech. Pro odběr stravy je nutné provést registraci do stravovacího systému a vyzvednout si čip, pokud tak nebylo učiněno v předchozích letech studia.

 

Zálohu na stravování je nutné uhradit včas, aby se mohl(a) student(ka) stravovat již 1. září. Bez uhrazené zálohy nelze objednávat jídla.

 Přihláška ke stravování

 Řád školní jídelny

 

Způsob platby


Každý strávník má ve stravovacím systému zřízen účet, na který si průběžně vkládá kredit (zálohu), z něhož se mu odečítají jednotlivé platby za odebrané jídlo. Výši kreditu na svém účtu může strávník zjistit na objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu.

 

Doporučený způsob platby:

převod na bankovní účet buď platebním příkazem, nebo složenkou:

číslo účtu: 35-6737540287/0100,

variabilní symbol: číslo, které je přiděleno při vyzvednutí čipu.

 

Případně v hotovosti přes pokladnu.

 

Odhlášky stravování


Přes terminál pomocí čipu vždy předchozí den do 14:15.

Přes přihlášení do systému objednávání jídel - internetové objednávání vždy předchozí den do 14:15.

 

Telefonicky: 224 900 681 (v případě nemoci, do 8:00).

 

E-mail: jidelna@kdm.cz   (v případě nemoci, do 8:00).

 

V případě nemoci je možné 1. den vyzvednout oběd do nosiče.

 

Stravovací systém pro studenty


Strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100,- Kč. Tento čip nesmí být násilně mechanicky poškozen (při náhodném praní v pračce k poškození nedojde). Při ukončení studia (pobytu) a odevzdání nepoškozeného čipu bude záloha vyplacena zpět.

 

Jídla je možné přihlašovat a odhlašovat, příp. objednávky měnit dle vlastní volby až na 14 dní předem na základě předem zveřejněného jídelního lístku. K administraci objednávek jídel je určen nástěnný objednávkový terminál, který je umístěn v blízkosti pokladny v jídelně KDM. 

 Přihlášení do systému objednávání jídel

 Pokyny k obsluze online systému objednávání jídel