Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže

Vážení rodiče, milé dívky,

nejprve prosím od nás přijměte přání pokojných a požehnaných Vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku, hlavně požehnání, radost, zdraví, minimum starostí a i brzký konec koronavirové pandemie.

Dále bychom Vás rádi informovali o několika praktických záležitostech:

(1) Nikdo nevíme, jak se epidemiologická situace v lednu bude vyvíjet (prognózy slibné příliš nejsou), přesto je jisté, že pokud budou v nějaké podobě otevřené školy (např. maturitní ročníky, praktická výuka), domov mládeže otevřen bude. Sledujte tedy prosím průběžně informace z ministerstva zdravotnictví a MŠMT.

(2) Nástup na KDM by v případě otevřených škol byl v neděli 3. ledna mezi 18.-22. hodinou. Po příjezdu by bylo nutné opět podepsat prohlášení o bezinfekčnosti.

(3) Z provozně-ekonomických důvodů bude (dokud nebude plný stav dívek na KDM, nebo alespoň 65 procent z nich), utlumen provoz o víkendechDům se bude uzavírat vždy pátek. Do 17.45 si bude možné vyzvednout zavazadla z čajovny.

(4) Stravu na leden mají všechna děvčata odhlášenou. Je tedy třeba si ji pak znovu přihlásit, buď v online systému, nebo u paní pokladní Hany Rohlenové prostřednictvím mailu jidelna@kdm.cz; či telefonicky na čísle 224 900 686 nebo osobně v jejích pokladních hodinách. Je možné si rovněž objednat v KDM i obědy.

(5) Rozhodnutím ředitelky KDM bude cena za ubytování činit na měsíc leden 1400 Kč. V případě, že by internát byl uzavřen atd., promítneme danou skutečnost do ceny za ubytování na měsíc únor.

(6) V souvislosti s tím stále platí bod, že kdo by potřeboval platbu odpustit kvůli důsledkům spojeným s covid-19 nebo tíživou finanční situací obecně, může si požádat písemně o prominutí platby.

Na závěr připojuji hygienická opatření, která budou i nadále platit v lednu v prostorech KDM:

·         Návštěvy na pokojích jsou zakázané. Pro scházení je možné využít místnosti společné.

·         Ve všech společných prostorách je třeba mít dýchací cesty zakryté rouškou.

·         Roušku je možné odložit pouze na pokoji, ve sprše a při jídle.

·         V případě, že do pokoje vstoupí vychovatelka, je potřeba si roušku nasadit.

·         Po každém příchodu zvenku použijte dezinfekci a ruce si důkladně umyjte mýdlem.

·         Během pobytu v KDM si průběžně myjte a desinfikujte ruce.

Za vedení a kolektiv vychovatelek S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy KDM.