Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže

Vážení rodiče, milé dívky,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému epidemiologickému vývoji se bohužel nedá předvídat, kdy bude návrat k prezenční výuce kohokoliv z Vás, a tedy kdy bude možné KDM otevřít.

Po poradě s vedením jsme stanovili obecnější pravidlo, že KDM se otevře v předvečer dne (příjezdy 18-22hod), od kterého Vláda ČR povolí prezenční výuku, ať už to budou jen maturantky nebo i další ročníky SŠ.

Rádi bychom Vás informovali o několika praktických záležitostech, spjatých i s případným otevřením našeho domova mládeže:

(1) Po příjezdu by bylo nutné opět podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a zřejmě předložit potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19. Nahlaste, prosím, kdo by měl přijet dopředu na mail vychovatel@kdm.cz.

(2) Z provozně-ekonomických důvodů bude (dokud nebude plný stav dívek na KDM, nebo alespoň 65 procent z nich), utlumen provoz o víkendech. Dům se bude uzavírat vždy pátek. Do 17.45 si bude možné vyzvednout zavazadla z čajovny. Situace by se ovšem změnila, pokud by dívek potřebujících pobyt o víkendu byl velký počet.

(3) Stravu mají všechna děvčata odhlášenouJe tedy třeba si ji pak znovu přihlásit, buď v online systému, nebo u paní pokladní Hany Rohlenové prostřednictvím mailu jidelna@kdm.cz; či telefonicky na čísle 224 900 686 nebo osobně v jejích pokladních hodinách. Je možné si rovněž objednat v KDM i obědy. Pokud bude ale počet dívek malý, k večeři bude jídlo uvařené k obědu. Vychovatelky toto jídlo dívkám vyzvednou (je třeba mít vlastní krabičky a čipy) a uloží ho do chladničky.

(4) Vzhledem k dlouhotrvající nepříznivé epidemiologické situaci se musíme všichni, jednotlivci, rodiny, firmy, školy či školská zařízení, vyrovnávat s neustálými změnami a reagovat na rychle se měnící podmínky stanovené vládou či jinými orgány veřejné správy. Jsme si velmi dobře vědomi, že na někoho tato situace dopadá tíživěji i z finančních důvodů. Také my v KDM se musíme vyrovnávat s nastalou situací. Z těchto důvodů jsme již opakovaně snižovali poplatek za ubytování a lze předpokládat, že nedojde-li k plnému obnovení provozu, budeme opět přistupovat k jeho úpravě. 

Také na měsíc březen jsme rozhodli o snížení poplatku za ubytování na 700 Kč s tím, že nastoupí-li děvčata k ubytování, budou si hradit poplatek 50Kč/noc, maximálně však do částky 1 400 Kč/měsíc. Tento poplatek slouží jako záruka ubytovacího místa v domově mládeže a současně nám tím pomáháte pokrýt alespoň částečně fixní náklady spojené s provozem domova, které musíme hradit i v případě, že nemůžeme poskytovat plně své služby. Bohužel jsme v současné situaci též přišli o možnost doplňkové obchodní činnosti, nicméně jako školské zařízení nemáme možnost žádat o prostředky z žádného kompenzačního programu vyhlášeného vládou na podporu podnikatelského sektoru.

Jestliže vám vaše současná situace neumožňuje uhradit poplatek za ubytování, neváhejte se na nás obrátit s písemnou žádostí o jeho prominutí. Pokud naopak uznáte za vhodné přispět nad rámec sníženého poplatku, můžete tak prosím učinit formou platby do našeho nadačního fondu – č. ú. 38 31 18 80 01/55 00. Příspěvek bude využit na potřeby děvčat. Za jakýkoli příspěvek předem děkujeme a dárce zahrnou sestry do svých modliteb.

 

Na závěr připojuji hygienická opatření, která budou i nadále platit v březnu v prostorech KDM:

·         Návštěvy na pokojích jsou zakázané. Pro scházení je možné využít místnosti společné.

·         Ve všech společných prostorách je třeba mít dýchací cesty zakryté rouškou nebo respirátorem.

·         Roušku či respirátor je možné odložit pouze na pokoji, ve sprše a při jídle.

·         V případě, že do pokoje vstoupí vychovatelka, je potřeba si roušku či respirátor nasadit.

·         Po každém příchodu zvenku použijte dezinfekci a ruce si důkladně umyjte mýdlem.

·         Během pobytu v KDM si průběžně myjte a desinfikujte ruce a často větrejte

 

Za vedení a kolektiv vychovatelek S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy KDM.