Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže

 

 Informace o povinném testování   Tříkrálová sbírka 


 Informace pro školní rok 2021/2022  Provoz domova mládeže 


https://www.youtube.com/watch?v=RE7Fy92D-kI

 

Vážení rodiče,

na začátku školního roku 2021/22 Vás srdečně zdravíme a chceme Vás poprosit o spolupráci v rámci covidových opatření a také Vás informovat o změnách plateb za ubytování během případného uzavření škol a přechodu na distanční výuku.

1) V nástupní den prosíme, aby Vaše dcery a Vaši synové, kteří byli očkováni, přivezli s sebou očkovací certifikát (kopii uložíme u nás v souladu s GDPR pravidly). U těch, kteří očkováni ještě nebyli, prosíme (pokud je to možné) o potvrzení o negativním antigenním nebo PCR testu ze zdravotnického centra. Lze se nechat otestovat například v nedalekém odběrovém centru VFN Na Bojišti 1, Praha 2 (Odběrové centrum na testování Covid-19 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)).

2) Při slavnostním zahájení školního roku 2021/2022 žádáme o dodržování aktuálně platných hygienických opatření nejen vaše děti, ale i vás, rodiče. Zejména prosíme o používání respirátorů ve společných prostorách a schopnost prokázat svou bezinfekčnost (a to potvrzením o očkování, o negativním výsledku testu či o proděláním nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dní). Děkujeme, že tato opatření budete spolu s námi dodržovat.

2) Pokud by došlo k uzavření škol z vládního nařízení a domov mládeže by byl uzavřen celý kalendářní měsíc, bude cena za ubytování snížena automaticky na polovinu, tj. na 700 Kč za měsíc. Tato částka slouží jako rezervační poplatek místa v domově mládeže a přispívá k úhradě provozních nákladů domova mládeže. Pokud nebudete schopni z vážných důvodů uvedenou částku hradit, můžete požádat o snížení či prominutí poplatku či naopak můžete přispět standartní částkou na náš nadační fond, který je určen na podporu studia děvčat ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin. Ukončení pobytu během případného lockdownu se řídí pravidly uvedenými ve Vnitřním řádu KDM.

3) Pro připomenutí uvádíme hygienická opatření, která je nutné dodržovat v prostorách KDM:

  • Nejsou doporučované návštěvy mezi pokoji (pokud ano, je lepší být v rouškách nebo respirátorech). Pro scházení je možné využít společné místnosti.
  • Ve všech společných prostorách je třeba mít dýchací cesty zakryté jednorázovou zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.
  • Roušku či respirátor je možné odložit pouze v pokoji, ve sprše a při jídle.
  • Po každém příchodu zvenku je nezbytné použít dezinfekci a ruce si důkladně umýt mýdlem.
  • Během pobytu v KDM je důležité si průběžně mýt a desinfikovat ruce a často větrat.
  • V jídelně je třeba dezinfikovat si ruce při vstupu, nosit roušky (při jídle je možné roušky sundat) a dodržovat rozestupy.

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na Vás,

Miroslava Lungová, Ph.D., ředitelka KDM

ThLic. Mgr. S. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy.

V Praze 26. 8. 2021