Modernizace KDM

Modernizace KDM

Kongregace Školských sester sv. Františka je vlastníkem krásné budovy v centru Prahy. Tento dům slouží po dlouhá léta k ubytování studentek a řeholních sester. Budova má dlouhou a zajímavou historii, o které se více můžete dozvědět na webu KDM v sekci O nás. Byla průběžně udržována, bohužel však vzhledem ke svému stáří dospěla do bodu, kdy vyžaduje celkovou rekonstrukci. Po její realizaci poskytne opět kvalitní ubytování 118 studentkám a studentům na krásném místě v centru Prahy v těsné blízkosti kostela sv. Ludmily.

Přípravě modernizace budovy Křesťanského domova mládeže věnovaly Školské sestry sv. Františka velkou pozornost. V předchozích letech byla vypracována podrobná prováděcí studie a v r. 2023 byly zahájeny práce na realizaci 1. etapy modernizace. Naším cílem je vytvořit pro studující mládež moderní, ale zároveň útulný domov, kde se mladí lidé budou cítit opravdu jako doma.

Celková rekonstrukce je plánována na dobu 15 měsíců, poté začne kompletně zrenovovaná budova opět sloužit studentkám, studentům, ale částečně i široké veřejnosti. V přízemí budovy bude totiž znovu otevřen prostor kavárny sv. Ludmily, který je památkově chráněn a jehož interiér bude prostřednictvím renomované firmy nákladně restaurován. Klademe důraz na zachování původních historických prvků v interiéru a věříme, že návštěvníci této provozovny budou okouzleni natolik, že se sem vždy rádi vrátí.

Vyšší patra budovy určená pro ubytování mládeže pak nabídnou moderní zázemí všem, kteří touží po klidu a bezpečí a kteří chtějí zároveň bydlet na jedinečné adrese v centru metropole s vynikající dopravní dostupností.

V současné době stavební firma Subterra zahájila bourací práce v interiéru budovy, stavba probíhá podle schváleného harmonogramu a začátkem r. 2024 vás budeme informovat o dalším průběhu modernizace.

Budete-li nás chtít podpořit v našem úsilí, je možné přispět darem na účet:

2001990850/2010, variabilní symbol: 1937

 Fotogalerie

Novinky


První část rekonstrukce připravena k předání

Konečně jsme se dočkali a máme na rozhraní budovy KDM a AG správné požární dveře a nové toalety pro gymnázium. V pátek 22. března zkontrolovali stav hasiči a 9. dubna může proběhnout kolaudace stanovená stavebním úřadem. Následně budou toalety uvedeny do provozu. Škola je již nedočkavě vyhlíží. Jedinou podmínkou je ještě získání plné moci od Nadace sv. Ludmily, tj. zástupců Arcibiskupství, protože ta je nyní vlastníkem budovy školy. Věříme, že budeme mít vše včas a kolaudace proběhne bez problémů.

Celkový náklad za toto technické zhodnocení budovy školy hradí Školské sestry sv. Františka. Po předání hotového díla ho následně darují Nadaci sv. Ludmily.