Modernizace

Modernizace

Projekt modernizace komplexu obou souvisejících zařízení vychází z jejich provázanosti jejich činnosti, samotného provozu a uzpůsobení budov. Aby i nadále mohly obě budovy sloužit poslání vzdělávat a vychovávat mladé lidi, je potřeba jejich modernizace.

Přispět je možné na účet: 2001990850/2010, variabilní symbol: 1937

  Více o modernizaci