GDPR 


Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily, s.r.o., IČO: 27443108, se sídlem Francouzská 585/1, 120 00 Praha 2 (dále jen „KDM“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Ve výjimečných případech provádí rovněž zpracování osobních údajů pro jiného správce osobních údajů, a vystupuje tedy v roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu GDPR. 

 

Více informací zde

 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát,

sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 15195
IČO: 726 95 633
datová schránka: kz73igd
e-mail: gdpr@jakubkriz.cz
tel.: +420 703 142 855