25. 5. 2021 - dopis pro stávající dívky, které nastoupí příští rok

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravíme a rádi bychom Vás informovali o tom, že je třeba uhradit zálohu 3 500,- Kč na příští školní rok pro ty dívky, které zde budou příští rok bydlet (ze zálohy bude hrazeno ubytování 1400 Kč za měsíc a případně strava). 

Platbu prosím proveďte na účet 35-6737540287/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte UBYTOVÁNÍ 2021/22  a JMÉNO A PŘIJMENÍ VAŠÍ DCERY (variabilní symbol je ten samý, který běžně používáte). Pokud by někdo potřeboval platit složenkou, použijte prosím variabilní symbol, který běžně používáte při komunikaci s jídelnou. Zálohu je třeba uhradit nejpozději do 10. 6. 2021. Pokud nebude do tohoto data zaplacená, zaniká nárok na ubytování na příští školní rok.

Děkujeme těm z Vás, kdo již zálohu uhradili.  Kdo by se nacházel v nesnázích a potřeboval by zřídit splátkový kalendář, obraťte se, prosím, na paní ředitelku na mail dm@kdm.cz. Pokud máte někdo velké přeplatky na účtu a chtěl byste zálohu platit z nich, dejte nám, prosím vědět.

 

Přeji Vám krásný den a mnoho zdraví,

ThLic. Mgr. S. Maxmiliána Z. Bendová

vedoucí výchovy KDM