Stravovací systém pro studenty 


Strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100 Kč. Tento čip nesmí být násilně mechanicky poškozen (při náhodném praní v pračce k poškození nedojde). Při ukončení studia (pobytu) a odevzdání nepoškozeného čipu bude záloha vyplacena zpět. (Tento čip slouží nejen pro volbu jídel, ale zároveň i jako docházka, evidují se na něm příchody a odchody z KDM).

Při přihlášení je nutné složit v hotovosti zálohu 100 Kč a vyzvednout čip, příp. uhradit zálohu na stravování v měsíci září (zálohu na stravování lze uhradit také bankovním převodem, bližší informace viz níže). Při registraci do stravovacího systému je každému strávníkovi přiděleno evidenční číslo (není totožné s číslem uvedeným na čipu), které je nutné uvádět u každé platby jako variabilní symbol.

Po zapsání zálohy na strávníkův účet je mu automaticky na všechny následující dny objednáno jídlo č. 1 (až do vyčerpání uhrazené zálohy). Tuto objednávku může strávník změnit (popř. stravování na tyto dny zrušit) pomocí objednávkového terminálu.

Každý strávník má ve stravovacím systému zřízen účet, na který si průběžně vkládá kredit (zálohu), z něhož se mu odečítají jednotlivé platby za odebrané jídlo. Výši kreditu na svém účtu může strávník zjistit na objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu.

Jídla je možné odhlašovat, příp. objednávky měnit dle vlastní volby až na 14 dní předem na základě předem zveřejněného jídelního lístku. K administraci objednávek jídel je určen nástěnný objednávkový terminál, který je umístěn v blízkosti pokladny v jídelně KDM.